Patothom Pa'tothom  

Teatro foro  contra el abuso policial.
Forn de teatre Pa'tothom.
Teatro del Oprimido

Foto. A. Mari

Forn de teatre Pa'tothom. Teatro del oprimido

Foto. Paolo CREARC

PROYECTOS SOCIALES / PROJECTES DE INTERVENCIÓ SOCIAL

FORN DE TEATRE PA'TOTHOM

 

Barri del Bon Pastor

D'avui per demà - joves

Teatre contra poders financers

AMPA-ra-noies - Bon Pastor

Anvers el futur

Joves amb necessitats educatives especials

Xarxa BCN Antirumors

Grup dones de l'Hospitalet

Instituts contra el racisme

 

Teatre per a AMPAs
Educació Diputació Bcn

Escola Cintra

De professió: PARES

Cicle formatiu de grau superior d'Integració Social

Teatre invisible

Xavalartes - infants

Escola Popular - Infants i joves

Teatre infants de la Fundació Comtal

“No basta con reclamar del teatro sólo conocimientos, reveladoras reproducciones de la realidad. Nuestro teatro debe despertar el gusto por el conocimiento, debe organizar el placer en la transformación de la realidad. Nuestros espectadores no solamente tienen que escuchar de qué modo se libera Prometeo encadenado, sino que también deben ejercitarse en el placer de liberarlo. Todos los gustos y placeres de los inventores y descubridores, todos los sentimientos de triunfo que experimenta el libertador, tienen que ser enseñados por nuestro teatro”.

Bertolt Brecht

Més informació....

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 934429282- -- Mail info@patothom.org
facebook Facebook
 

PROJECTES ACTUALS

 

 

Grup joves Forn de teatre Pa'tothom

 

Grup joves Forn de teatre Pa'tothom Grup joves Forn de teatre Pa'tothom

 

 

 

D'avui per demà - joves

Els joves s'endinsen en un projecte anual de formació que acaba en la presentació d'una obra. Es vinculen d'una manera personal i no remunerada i segons les seves capacitats i amb implicació, respecte i progrés aniran formant-se a sí mateixos i el grup.

Mitjançant el teatre el jovent pot explicar situacions per a ells importants i tot debatint amb els altres companys trobin eines per enfrontar-s'hi.

Aquest projecte integra moltes accions des d’una perspectiva lúdica tot motivant i activant des d'un aprenentatge actiu.

Objectius

* Dotar als joves d’eines que els hi serveixin per a encarar problemes que tenen, per parlar-ne i analitzar-los. El teatre esdevé un mitjà que permet l’intercanvi d’experiències, de difusió d’idees i com a revulsiu social.
* Aconseguir que el taller sigui un recurs d’oci. Aquest temps és ideal per a treballar la socialització i per a compensar almenys parcialment la falta d’igualtat d’oportunitats.
* Aquest apoderament passa també per assumir responsabilitats. Els grans sovint han d'assumir una tasca amb els mes joves o nous tot ajudant-lis a entendre les claus del teatre social.

Els objectius pedagògics

* Fer servir el teatre participatiu com una forma alternativa d’aprenentatge tot treballant els valors i les habilitats socials de les joves.
* Aprendre a que es coneguin i es valorin a si mateixos i valorin als altres.
* Posar en contacte als joves amb un entorn diferent de l’escola i l'ambient familiar.
* Ser un recurs extraescolar divertit i educatiu.
* Generar un procés que els comprometi i engresqui tot partint d'ells mateixos, dels seus desitjos i els seus problemes.
* Treballar la interculturalitat i el gènere com a eixos fonamentals en nostre concepció social. Es pretén un debat actiu en un marc de convivència.
* Potenciar el que ofereix el teatre com a eina de creixement personal i social.
* Descobrir les emocions, el cos, els ideals, l'expressivitat, la imaginació, la creativitat... l'altre, la societat.

Capacitació juvenil i vinculació amb altres iniciatives de cara a una inserció professional. Els alumnes que han dut a terme un llarg recorregut han trobat sortida en teatre, l'art o altres activitats, esdevenint Pa' tothom un centre de recursos juvenils.

Destinataris
**Joves:Grup de joves derivats per entitats socials, assistents socials o educadors de carrer.
** Dos grups de joves. Un de 10 a 12 i un segon de 16 a 22 anys.

Coordinador pedagògic: Jordi Forcadas
Projecte organitzat per: Forn de teatre Pa'tothom

Al 2016 ha estat finançat en un 34,3% per:


Ajuntament de Barcelona

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE!!

Inici

 

 

 

 

Teatro del Oprimido contra los poderes financieros.
Teatro foro.
Grupo de teatro - Economía.
Forn de teatre Pa'tothom.


Teatro contra los poderes financieros

Desde octubre de 2015, el Forn de teatre Pa'tothom convoca de forma regular a un grupo de 15 personas que trabajan para descubrir al público las dinámicas ocultas del actual sistema económico y político.

El objetivo es montar una obra de teatro que ponga al desnudo los abusos del poder económico-financiero que marca la agenda del poder político.

Este grupo analizará en profundidad el despliegue del capitalismo, neoliberalismo, la globalización, los mercados, etc. y tratará de reflejar en escena los flujos de poder para explicarlos, denunciarlos, y promover un cambio legislativo.

Los poderes financieros -que se autodenominan democráticos- a pesar de estar tan alejados de los Derechos Humanos y de las consecuencias sobre la población, no dudan en presionar a los políticos y debilitar las estructuras democráticas para favorecer sus intereses: generar beneficio económico propio.

Y por ello, nace la desafección hacia los políticos y la política (que no se ha globalizado) que ha perdido fuerza delante la fuerza del dinero. A su vez la población pierde la única oportunidad de hacer frente al poder financiero: la política.

Projecte sense financiació

Inici

antirumors

Teatro foro  contra el racismo. 
Forn de teatre Pa'tothom.
Teatro del Oprimido

Mustafà és al replà - Acció antirumors

Xarxa Barcelona Antirumors

El Forn de teatre Pa'tothom participa en aquesta iniciativa que neix del Pla Barcelona Interculturalitat promogut per l'Ajuntament de Barcelona.

L'objectiu del Forn de teatre és lluitar contra els rumors i estereotips que és maneguen socialment sobre certs col·lectius per a aconseguir mantenir-los en un estatus social que convé al sistema, ja sigui mitjançant els medis de comunicació, ja sigui els partits polítics, ja siguin ciutadans de peu. I l'aportació és l'obra de teatre fòrum "Mustafà és al replà".

De la ma de Lola López i Rafa Crespo va haver una formació i unes reunions on han participat aprop de 60 entitats que van donar peu al naixement d'una xarxa d'entitats i persones que es configuren com agents antirumors, que vol afavorir la convivència desmentint els tòpics relacionats amb la immigració que envolten el nostre dia a dia.

Com a part de l'Estratègia Antirumors, al juliol del 2010 es constitueix la Xarxa BCN Antirumors, oberta i en continua expansió que s’organitza amb la coordinació tècnica de l’Ajuntament de Barcelona. L'Estratègia per combatre Rumors i Estereotips sobre diversitat cultural a la ciutat de Barcelona està impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i treballa des d'àmbits diferents, però amb un objectiu comú: detectar els principals rumors sobre la immigració que afecten la convivència. A partir d'aquesta diagnosi, l'Estratègia desenvolupa diferents vies d'acció per tal de treballar en la desarticulació dels rumors utilitzant sempre una eina clau: la informació rigorosa i objectiva.

Disposeu del MANUAL ANTIRUMORS (Manual per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural a Barcelona) que podeu baixar i imprimir. També disposeu d'altres documents al Web de la Xarxa Antirumors.

També es pot buscar el Manual pràctic per combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat ètnica fet pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

 

Inici

 

 

 

Escuela de padres - Forn de teatre Pa'tothom

OBRES DE TEATRE per a DEBATRE PER A AMPAs

Realització d'obres de teatre per a obrir un dabat arreu de Catalunya (exceptuant Barcelona Ciutat), tot representant alguns problemes en que es poden trobar actualment les famílies. Les representacions donaran peu a establir una recerca de solucions amb el públic per aquests problemes. Es treballarà sobre tot amb tres obres de teatre:

"Són coses de nens!" - Obra de teatre sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament.

"Educar és cosa meva... teva?" - Sobre sobre la co-responsabilitat de les famílies amb l'escola sobre l'educació dels infants.

 

Activitats finançades en un 80% per:

Forn de teatre Pa'tothom - Diputació

 

NOTA: Aquest finançament no inclou AFAs de la Ciutat de Barcelona. Però podeu demanar-nos un pressupost.

 

Inici

 

 

 

Grup de teatre Ampa-ra-noies del Bon Pastor

Teatre con madres

AMPA-ra-noies

El Forn de teatre Pa'tothom du a terme, des del 2010 un taller amb mares que provenen de l'AMPA del CEIP Bernat de Boïl i AMPA del CEIP Bon Pastor, encare que està obert a totes les mares del barri de Bon Pastor.

Les mares del barri del Bon Pastor tenen coses a dir. I així ho estan fent. Mitjançant les seves representacions han abordat diferentes temàtiques que els hi preocupa com ara la Participació a les AMPAS, el tema de l'associacionisme, la pressió soferta per una mare soltera, el síndrome de alienació paternal i el despertar sexual d'una nena.

Pots consultar el dossier del grup de teatre AMPA-RA-NOIES.

Aquest grup de teatre es conforma com a recurs per a recolzar estaments educatius del barri, ja que en un diàleg constant amb aquests, es pot comptar amb el grup de teatre, tant per a reflectir un problema del barri o ser partícips d'un esdeveniment com ara les festes del barri. Aquest taller està inscrit dins de les activitats del projecte "Jo i els altres..." amb el recolzament del Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona.

També amb la col·laboració de l'Escola Bernat de Boïl, l'AMPA Bernat de Boïl i l'AMPA Bon Pastor.

Agraïments a la Carmina Álvarez.

 

Ajuntament de Barcelona

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

 

Teatro foro sobre dependencia

jordi q.e.p.d.

 

Anvers el futur

Projecte: Teatre amb persones en 3er grau, consumidors de metadona


El teatre pot formar part dels processos engegats per institucions que treballen en el tractament de l’addicció a les drogues (i usuaris de metadona) tot creant un espai social alternatiu per a aquestes persones i orientat a aconseguir el control i l’extinció de les conductes addictives i a facilitar la integració social. Es tracta de facilitar la creació d’un univers relacional nou que permet construir patrons de comunicació individuals i socials per a la persona i per al grup. S'han de crear poc a poc nivells cada vegada més alts de responsabilitat personal i social.

• Dificultat o manca de relacions què no tinguin relació amb l'ambient de les drogues.
• Dificultat per integrar-se en activitats laborals i de lleure. S'ha de treballar hàbits (horaris, dates, higiene) i habilitats socials (empatia).

El Forn de teatre Pa'tothom amb les seves metodologia teatrals pot treballar la base que permeti desenvolupar certes habilitats socials, interacció social, entre altres aspectes de creixement personal, social i higiènic-sanitari. A més, aquest tipus de metodologia teatral dóna l'oportunitat d'intercanviar opinions i donar oportunitat als usuaris per a treballar la seva problemàtica, és un espai d'escolta activa, assertiu, empàtic i de creativitat.

Objectiu general

Esdevenir en un recurs de recolzament a la feina duta a terme per comunitats terapèutiques, entitats i pisos que treballen amb col·lectius de persones consumidores de drogues, usuaris de metadona i/o gent del carrer, tot realitzant un taller de teatre interactiu anual amb ells. Es pretén crear un espai que esdevingui un mitjà d'intercanvi d’experiències, de difusió d’idees i una eina per a la seva millora personal, tot ampliant el seu contacte social des del si mateix d’un grup.


Metodologia
• El taller serà pràctic, on el professional treballa amb l'usuari través de tècniques del Teatre de l'Oprimit, la capacitat d'anàlisi de situacions concretes, accentuant d'aquesta manera la seva responsabilitat en el procés de consum i proporcionant-los eines de crítica.

Direcció escènica: Jordi Forcadas

Actualment es treballa amb la Fundació Salut i Comunitat.

Lloc: Seu del Forn de teatre Pa'tothom

A l'any 2015, aquest projecte no està finançat.

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

 

 

Instituts contra el racisme

Projecte: Teatre contra el racisme subtil i l'aporofòbia

Projecte de suport a estaments educatius de Barcelona per a lluitat a favor de la interculturalitat amb obres de teatre fòrum. Es vol apropar a les AMPAs, famílies, professorat i l'alumnat un qüestionament sobre el racisme subtil, que és, segons una diagnosi realitzada a l'entitat en 2013, la forma més reiterativa de sostenir un sistema injust de discriminació. Es tractaria de respondre a una demanda existent de diferents centres educatius, per a realitzar l'obra de teatre Mustafà és al replà que lluita contra el racisme més estès, el que es manifesta quotidianament, i que s'adopta sense pensar en els perills que entranya per la convivència. És a dir, el racisme subtil que -per a descriure'l fàcilment- és el que diu: "jo no sóc racista però...".

El teatre als centres educatius amb una finalitat pedagògica, esdevé doncs, en una falca que cadascú dels participants pot fer d'eco de què ha rebut. Tot pensant que Mustafà és al replà és una bona feina, garantida per a 5 anys de representacions. Malauradament, encara guarda tota la seva actualitat. Voldríem arribar a centres educatius de barris pobres, encara que la majoria de vegades ens ho demanen altres tipus d'institucions. Però no ens tancarem a un sol perfil de centre. Analitzarem les problemàtiques que plantegen, moltes relacionades amb l'assetjament escolar.

 

Mirar DOSSIER DE L'OBRA

Finançat per Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona

 

Ajuntament de Barcelona

Inici

 

 

 

Solidaritat amb teatre

Escola Viver Castell de Sant Foix
Joves amb necessitats educatives especials

 

Des de fa cinc anys el Forn de teatre Pa'tothom col·labora amb l'Escola Viver Castell de Sant Foix fent tallers de teatre pels xavals. L'escola pertany al Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i procura la integració socio-laboral de l'alumnat a través, i fonamentalment, la preparació i capacitació del infants i els joves pel món laboral.

El teatre s'ha constituït com a un element clau per a aconseguir aquest objectiu, complementant altres projectes. A més l'entorn geogràfic on està ubicada l'Escola-Viver permet l'organització d'activitats pròpies de la jardineria i horticultura ornamental, afavorint la formació i el desenvolupament personal de l'alumnat.

El projecte teatral dona als joves eines per a la vida quotidiana: seguretat, autonomia, capacitat de comunicar-se; els ajuda a plantejar-se coses, a vegades difícils d'abordar acadèmicament i contribueix amb l'augment de la seva autoestima.

Podeu cosultar la WEB del centre: Escola Viver Castell de Sant Foix

Aquest any s'ha rebut el suport de la Fundació Andruxai, que ha apostat pel projecte.

A ANDRUXAI treballen per a la transformació social mitjançant el foment de la creativitat i l'acompanyament d'altres entitats que gaudeixen d'un gran potencial humà però requereixen suport per a la implementació dels seus projectes.

Projecte finançat per l'Escola Viver de Sant Foix i amb el suport en un 57% per:


Fundació Andruxai

 

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

 

 

 

 

 

Teatre infants de la Fundació Comtal

 

Dins del projecte de l'Escola Popular del Forn de teatre Pa'tothom hem engegat un projecte per a realitzar teatre en conveni amb la Fundació Comtal per a formar a infants i joves de 9 a 12 anys.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

 

Amb el suport de

 

 

Inici

 

 

 

Teatro con niños.
Forn de teatre Pa'tothom.
Teatro del Oprimido

 

 

Xavalartes

Mobilitzar i preparar als infants per tal que puguin analitzar la realitat que els envolta, mitjançant el teatre, apoderant als participants de manera democràtica alhora que lúdic-pedagògica.

 

Xavalartes és el nom de la companyia de infants de 10 a 12 anys que participa tot l'any en una formació teatral on s'aprofita per a tocar els temes que els hi preocupa.

El projecte es du a terme des de fa quatre anys amb infants del barri del Raval. En aquest grup s'han parlat de temes de gènere, de convivència i de les relacions entre nens i nenes. S'han implementat sobre tot tècniques de teatre interactiu i jocs per a muntar una obra de teatre.

 

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

 

 

mans

Jo i els altres...


Projecte per a treballar a l'àmbit educatiu -mitjançant obres de teatre fòrum- temàtiques que preocupin a l'escola com a medi de recolzament educatiu a la feina realitzada per l'Escola Bernat de Boïl, que obre les portes al barri del del Bon Pastor de Barcelona. Abans anomenat "Jo i els altres, una experiència de vida", aquest projecte va encaminat a ser un recurs per a la comunitat educativa del barri.

El projecte està dirigit a treballar els valors necessaris en tota relació personal: la cura, l’autoestima, la tolerància, la confiança, l’acceptació, el compromís, la responsabilitat, l'entorn, el reconeixement, etc. Es treballa essencialment amb famílies per a millorar la comunicació entre aquestes i l'escola.

Amb el suport del Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona.

També amb la col·laboració de l'Escola Bernat de Boïl i l'AMPA Bernat de Boïl.

Agraïments: Carmina Álvarez - directora del centre educatiu.

Projecte finançat en un 37,22 % per:

 

Ajuntament de Barcelona

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

 

Inici

 

Forn de teatre Pa'tothom - Escola Cintra

 

Cintra- Forn de teatre Pa'tothom

Escola Cintra

L'Escola Cintra vol recuperar del fracàs escolar adolescents en situació d’alt risc d’exclusió social, tot orientant-los cap a la inserció laboral un cop acabats els quatre anys d’escolarització. “Projecte de Reconstrucció” perquè no es tracta de construir res nou, sinó de RECUPERAR el que ja habita en l’interior de cada adolescent, però que les circumstàncies socials i la desestructuració familiar han anat relegant al fons del seu ésser.

 

Per curs 2013-14 s'ha continuat amb l'activitat amb dos grups: 2n i 4rt.

Els dos nivells van concebre i muntar obres de teatre.

cintra

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

 

inici

 

 

 

Foto: Mobiolak

Espacio madres Lola Anglada

Espai mares Lola Anglada

Espai de reunió entre mares de l’Escola Lola Anglada (L’Hospitalet) creat per compartir inquietuds mitjançant d’exercicis teatrals. Durant 6 mesos ens hem trobat un cop a la setmana i hem aconseguit formar un grup de 10 mares de diversos orígens culturals però amb la mateixa curiositat per conèixer altres mares.

Durant aquest procés obert, que continuarà l’any vinent, hem treballat l’expressió corporal, la confiança en grup, la desmecanització del nostre cos quotidià, la relaxació, la desinhibició i la improvisació amb jocs teatrals.

Així doncs, hem parlat de subjectes que són presents a les nostres vides i ens preocupen com per eixample: com fer per compaginar la feina i la família, els límits amb els adolescents, les experiències viscudes com a immigrant en un nou país els estereotips arrelats, el racisme intern, la por a la diferència, etc.

Lo ha llevado a cabo: Mobiolak y Forn de teatre Pa'tothom

Amb el suport de: Serveis Socials de Benestar Social de l’Hospitalet (Distrito 5)

Inici

Forn de teatre Pa tothom

Teatre Invisible

Què és el teatre invisible?

Teatre Invisible és una forma de intervenir amb el teatre en la quotidianitat de la gent amb l'objectiu de generar un canvi en el pensament polític i social del públic que es present i que hi participa. L'obra de teatre es representa en un context diferent que el teatre clàssic fora de l'escenari, com al carrer, el metro, una discoteca o un centre comercial.

El públic no identifica a l'obra de teatre ni als actors com a tals. De fet el púbic es troba involucrat a la trama sense saber que està fent part d'una situació on ha de prendre posició davant del plantejament d'un conflicte.

Augusto Boal (creador del Teatre de l'Oprimit), crea també el Teatre invisible. Aquest tipus de teatre pretén fer visible conflictes socials sovint enquistats i silenciats buscant que la gent del carrer (que no ha decidit manifestar la seva opinió) es posicioni davant d'una injustícia o un fet del qual és testimoni en aquell moment, sense que sàpiguen que es tracta d'una obra de teatre. De la mateixa forma, pot atorgar als actors una excel·lent manera de posar-se en la pell dels seus personatges i veure com la gent reacciona davant d'ells i les seves accions.

S'ha de tenir en compte que els actors han estat preparats per afrontar les intervencions de la gent. L'objectiu també és no arribar desvetllar l'acció i evitar la intervenció policial i la violència.
La finalitat no és entretenir, sinó reflexionar sobre el tema en qüestió.

Accions invisibles i Pa'tothom

Al 2016 es fan accions invisibles dins del FESC per a preguntar a la gent per què no abandonen la banca tradicional i s'incorporen a una banca ètica. La gent ja disposa de la informació del que fa el seu banc però hi continuen.

Al 2014 es fa una diagnosi de la reacció de la gent davant del racisme. Hi participen 10 actor a autobusos i mercats.

Amb el teatre de l'invisible, el Forn de teatre Pa'tothom va dur a terme una diagnosi al barri del Bon Pastor al 2012, tot investigant unes temàtiques específiques (caldrien més temps i recursos per a fer-ho més aprofundit) del que pensen i els hi preocupa al col·lectiu de les mares i pares d'aquest barri. Per aquesta diagnosi s'ha comptat amb el recolzament del sociòleg Juan Miguel Portal. Aquesta diagnosi ens va permetre triar unes línies de intervenció a tractar mitjançant teatres fòrums per aquest col·lectiu.

Des del 2010 i el 2011 el Forn de teatre Pa'tothom convida als seus alumnes a realitzar obres de teatre invisible. L'última, duta a terme a mitjans de febrer, van ser accions al Metro de Barcelona on es qüestionava el fet de colar-se o no, el preu del bitllet i els sous dels directius d'aquest servei.
El Forn de teatre Pa'tothom ha desenvolupat alguns altres temes amb teatre invisible. El pagament d'hipoteques. L'habitatge. El racisme. L'homosexualitat. Mobilitat a Barcelona.
Amb el recolzament del Consell Comarcal del Vallès Oriental es va realitzar algunes accions en espais de joves envers del consum responsable de drogues toves, incidint més en l'abús que en l'ús.

Finalment, cal esmentar l'acció que es va dur a terme al 2009, quan es va muntar una acció invisible sobre la homosexualitat a Roma al transport públic, que va generar molt de debat, en un país amb una enorme presència religiosa amb institucions com l'Estat del Vaticà.

Objectius generals

· Sensibilitzar davant d'una injustícia, una situació o una opressió.
· Treure a la llum aquestes situacions.
· Aportar eines perquè la gent prengui posicionament davant aquestes situacions.
· Mobilitzar l'opinió pública en contra de l'ostracisme i la passivitat.
· Evidenciar situacions que són una radiografia del que es pensa a la societat.
· Facilitar un espai de reflexió i comunicació.
· Valorar l’espai públic com a espai de relació, on la convivència és fonamental
per un bon desenvolupament personal i social.
· Permet trencar les barreres i filtres que poden generar-se davant d'una enqueste o metodologies que recerquen opinions.

Temàtiques
· Desenvolupament d'una diagnosi sobre una situació.
· Accions a favor de la banca ètica.
· Homosexualitat
· Racisme
· Gènere
· Mobilitat
· Habitatge

Teatre invisible contra el racisme subtil. Durant el 2011 el Forn de teatre Pa'tothom llençà una campanya d'obres de teatre invisible arreu de Catalunya sobre l'estereotip, els rumors i els prejudicis. En una lluita activa contra el racisme quotidià a peu del carrer. Es troba que hi ha una necessitat d'influir sobre la gent que pren actituds racistes, sovint sense adonar-se, però que legitimen un estat d'opinió i enforteix un sistema de desigualtat social. Amb el suport de Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Dins del programa de Accions de promoció del diàleg intercultural.

Condicions
Per encarregar una obra de teatre invisible es requereix temps i estudi previ de la
situació. Sols es pot fer difusió de l'acció un cop realitzada.
L'objectiu ha de ser el de investigar, mobilitzar i influir en l'opinió de la gent.

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE!!

Inici

 

 

Embarazo no deseado, Teatro

De professió: PARES

Treball que realitzem amb moltes institucions educatives amb l'objectiu de la sensibilització dels pares davant certes problemàtiques que viu l'escola o l'entorn on s'inscriuen.

Es realitzen obres de teatre fòrum. Aquesta activitat està pensada com un punt de trobada i d'intercanvi d'opinions entre els pares i mares de l'escola. És important el fet de que les famílies desenvolupin diferents activitats al centre, més enllà dels habituals lliuraments de notes, ja que permet que es puguin apropar més a l'entorn del seu fill i d'altres famílies que comparteixen l'educació dels infants.
És un espai on a través d'una obra de teatre es presenten situacions del dia a dia d'una família, d'una classe o d'uns alumnes. Es representa un problema quotidià i després les famílies proposen solucions per a buscar solucionar-ho. L'obra no mostra una solució i es converteix en un vehicle per debatre sobre la manera d'actuar davant de certes situacions. Això pretén ajudar a veure altres maneres de comportar-se davant el conflicte.

Objectius generals
* Treballar els valors i habilitats socials tant dels pares com dels fills.
* Fer servir el teatre participatiu com una forma alternativa d’aprenentatge. Aportar eines en la resolució de conflictes familiars, escolars i socials.
* Apropar als pares i les mares a l’escola. Valorar la necessitat de gaudir d’una bona relació entre tota la comunitat educativa.
* Crear un espai d’intercanvi d’opinions i donar resposta a les seves inquietuds i interessos, adaptats al context social. Facilitar un espai de reflexió i comunicació.
* Aconseguir que les famílies prenguin consciència de la importància de l’escola en l’educació dels seus fills.
* Establir una relació entre els diferents membres de la comunitat educativa i els serveis comunitaris. Treballar els aspectes interculturals presents al entorn escolar i el barri. Aprofundir en l’apropament de les famílies als ens socials.
* Prendre consciència dels valors com a eina indispensable en les relacions personals.
* Aprendre a conèixer i acceptar-nos a nosaltres mateixos i als altres.
* Valorar l’escola com a espai d’aprenentatge i de relació on la bona convivència és fonamental per un bon desenvolupament personal i social.

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE

Inici

 

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 934429282--- Mail info@patothom.org
Afegir a Facebook Facebook

Ir a la página de inicio Patothom