Beques

Hi ha beques a l’estudi?

Les persones que estudien a Pa’tothom podran gaudir dels beneficis de beques i ajudes NO oficials però subvencionades a l’estudi i a la iniciació en la investigació i participació en projectes que realitza l’entitat. Pa’tothom, amb càrrec dels seus propis fons i aportacions d’altres entitats i persones, concedeix dues modalitats d’ajudes, per col·laborar a les despeses de la ensenyança i propiciar, així, la igualtat d’oportunitats en funció de les necessitats. Pa’tothom mantindrà i regularà, segons les seves possibilitats, serveis d’assistència, d’ajuda a l’estudi, d’orientació i projecció professional. També afavorirà les activitats i iniciatives de l’alumnat.

Presentació de la sol·licitud

Documentació: Es faciliten els impresos de sol·licitud a la seu de l’entitat o via correu electrònic, en ells s’ha d’especificar la documentació que es presenta, per a que es tingui en compte la seva candidatura. Serà la persona qui decidirà quins són els adequats per aconseguir-ho

La persona ha de lliurà la documentació abans del inici de curs. Obtindrà una resposta a la seva petició en un màxim de 20 dies. Els papers adjunts sols es verificaran en cas de ser acceptada la seva sol·licitud.

Nota important: donat el fet que els fons destinats a ajudes són limitats, així com les places, s’estudiaran primer les sol·licituds presentades dins del termini indicat.

Qui pot fer la sol·licitud

Tota persona que tingui un impediment econòmic per pagar el import d’un curs i que pugui demostrar-ho, mitjançant una documentació fidedigna.

Tota persona derivada d’un centre social que li faci costat, ja que considera que el teatre (o altres cursos) serà positiu per el desenvolupament i integritat.

Tota persona amb riscs de discriminació per qüestions burocràtiques, de nacionalitat, sexe, procedència o cultura.

Requisits acadèmics per poder sol·licitar i perdre l’ajuda

Les ajudes no s’aplicaran per a cursos o assignatures que l’estudiant repeteixi. En situacions excepcionals, previ informe del responsable del curs es concedirà per la meitat del import que se li concediria en un cas normal.

Les ajudes es perdran automàticament si l’alumne no justifica la falta de assistència al curs.

Les ajudes es concedeixen sols per un any acadèmic i han de sol·licitar-la novament en cas que es vulgui la renovació.

La política interna de la concessions de beques

D’acord amb els objectius de Pa’tothom, les beques són un dels grans pilars de funcionament i és nostre desig poder concedir-les i fer el teatre més assequible i que arribi a un públic més ample. Existeixen dos tipus d’ajuts:

– Beca 1

Proposta de beca sobre cursos que estiguin finançats per Pa’tothom:

El primer trimestre es concedirà un 20% de descompte sobre el preu del curs en aquell trimestre.
El segon trimestre es concedirà un 50% de descompte sobre el preu del curs en aquell trimestre.
El tercer trimestre es concedirà un 80% de descompte sobre el preu del curs en aquell trimestre.

– Beca 2

Proposta de beca sobre els cursos que estiguin co-finançats per Pa’tothom i un altre entitat es la següent:

En tots els trimestres, un 35 % del import estarà a càrrec de l’entitat que deriva l’alumne a nostre centre, un 35 % del import estarà a càrrec de Pa’tothom. Finalment el 30 % restant el pagarà l’alumne.

Formulari