El Forn de teatre Pa’tothom

Escola de teatre de Barcelona, especialitzada en la metodologia d’Augusto Boal. Desenvolupa diferents projectes amb el Teatre de l’Oprimit des de l’any 2000, per la defensa dels Drets Humans, l’eradicació de l’exclusió social i contra la vulnerabilitat dels més febles, tot treballant en la cerca de models socials alternatius. Utilitza el teatre com a eina pedagògica en tots els àmbits.
volem integrar diferents expressions culturals utilitzant el teatre com a eina per a millorar la qualitat de vida de les persones, contribuint al desenvolupament integral de tots. El que interessa del teatre és que tingui un sentit social viu i que estigui a l’abast de tothom.
Escuela de teatro de Barcelona, especializada en la metodología de Augusto Boal. Desarrolla diferentes proyectos con el Teatro del Oprimido desde el año 2000, por la defensa de los Derechos Humanos, la erradicación de la exclusión social y contra la vulnerabilidad de los más débiles, trabajando en la búsqueda de modelos sociales alternativos. Utiliza el teatro como herramienta pedagógica en todos los ámbitos.
quiere integrar diferentes expresiones culturales utilizando el teatro como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, aportando un sentido artístico y contribuyendo al desarrollo integral de todos. Lo que interesa del teatro es que tenga un sentido social vivo y que esté al abasto de todos.