Inscripcions Teatre de l’Oprimit – gener 22

Comencem el 22 obrint inscripcions per Teatre de l’Oprimit!!

 

Estudiem el teatre com a mitjà per posar en escena opressions socials i entre totes enfrontar-les. A partir del debat i l’anàlisi de grup destriar estratègies i veure la seva viabilitat tot entrant a l’espai teatral.

Prenem del teatre la possibilitat de treballar sobre l’acció-errada com a manera teòrica i pràctica per a transformar la situació presentada en escena.

Aquest curs és per a formadors i altres agents socials que treballen per un canvi social. En els darrers anys s’ha demostrat el potencial del teatre fòrum i en general del Teatre de l’Oprimit amb grups en àmbits escolars i no escolars, presons, salut mental, economies alternatives, sindicats i altres col·lectius en lluita .

El curs ofereix eines com són el pretext dramàtic per a intervencions en grups de víctimes, alienats o deprimits on no es pot treballar directament sobre l’opressió.

Els alumnes matriculats tenen descomptes als tallers internacionals que Pa’tothom ofereix.

Programa

Pautes de treballs amb grups. Dinàmiques? Com i per què?
Teatre Imatge. Activació opressions.

Marc teòric, social i polític del TO.
Procés de creació d’un teatre fòrum.
Construcció d’una escena model.

Sessió de teatre fòrum:
– Concepció i creació dels personatges d’opressor, oprimit, possibles aliats, víctimes…
– Pautes dramatúrgiques per fer un fòrum.
– Tècniques d’assaig.
– Teatre fòrum amb espect-actors.

Total hores setmanals: 3 h (+ 15 hores de pràctiques)

Dia: Dimarts de 18:30 a 21:30 h

Data de començament: gener 2022

Preu: Mensual 150 € / Trimestral 375 €

 

 

Notes

– Pots demanar beca si tens dificultats econòmiques. Amb el suport de la ICUB.

– L’alumnat de Teatre d’intervenció social podrà fer pràctiques i seguiment d’un dels projectes socials de l’entitat.

– A més d’un bon rendiment i una bona valoració del professor, per a expedir un certificat caldrà una assistència d’un mínim del 80% i haver fet 15h de pràctiques en el centre.