Teatre de l’oprimit i de intervenció social / Nivell 1

Tècniques interactives. Es tracta de conèixer el teatre com a motor de canvi i apoderament de certs col·lectius. El curs estudiarà diferents formes de dinamitzar, cohesionar i treballar amb grups. Es coneixeran les metodologies teatrals que segueixen, sobretot, la línia d’Augusto Boal, creador del Teatre de l’Oprimit.

Jocs.
Dinàmiques d’activació.
Col·lectius.
Teatre imatge.
Teatre fòrum.

Professor: Jordi Forcadas

Total hores setmanals: 3 h (+30 hores de pràctiques)

Dia: Dimarts de 19 a 22h

Preu: Mensual 120 € / Trimestral 320 €

 

Més info