Teatre de l’Oprimit – Intensiu d’estiu – Jordi Forcadas

Teatre de l’Oprimit

Intensiu d’estiu a càrrec de Jordi Forcadas

Abordarem a través del Teatre Fòrum temis que urgeixen resposta i tenint en compte quines noves realitats hem d’incorporar al binomi opressor – oprimit (pandèmia, la guerra i les armes, nacionalismes, l’extrema dreta). Quin marge tenim com a individus i éssers polítics, com no caure en la resignació? Ens mourem entre l’anàlisi social i experiències personals però emfatitzarem en com treballar junts, saber qui és aquell legitimat o no per a ser el nostre aliat en la necessària unió col·lectiva darrere de la transformació. Què representa els nous camins per al teatre polític?

Viatge col·lectiu en què a través del TO dilucidarem quins opressions tenim, quins són noves i quins venen de temps enrere. Amb el teatre imatge veurem fins a quin punt l’opressió s’assenteixi en els nostres cossos i també assajar la potencialitat del moviment transformador. Establir una relació col·lectiva no exempta de debats i he aquí el quid de la qüestió, en un marc de diversió, diàleg i creixement.
Tot el potencial del teatre per a activar lúdica i intel·lectualment ens ha de possibilitar la força del diàleg i de la interacció com a aprenentatge i assaig de la transformació.
Amb el teatre buscar i crear actituds alliberadores com a exemple d’esperança.
Una vivència intensa a partir de conèixer les propostes per Augusto Boal i la mirada de Freire que encara avui es manté. Tot això revisat i actualitzat a través de la praxi de 22 anys de Pa’tothom.

Curs nacional i internacional.
Llengua castellà.

Dates: del 15 al 17 de juliol 2022
Horaris: divendres de 18h a 21h i dissabte-diumenge de 10h a 14h i de 15,30h a 19
Total hores: 18

Preu: 160€
Per alumnat i socis: 120€

No es reserven places. Escriu a info@patothom.org