Teatro del oprimido / Teatro de intervención social

CADA ESTIU OFERIM AQUESTA FORMACIÓ.

A càrrec de Jordi Forcadas

 

 

Tècniques interactives. Es tracta de conèixer el teatre com a motor de canvi i apoderament de certs col·lectius. El curs estudiarà diferents formes de dinamitzar, cohesionar i treballar amb grups. Es coneixeran les metodologies teatrals que segueixen, sobretot, la línia d’Augusto Boal, creador de Teatre de l’Oprimit.

Jocs.
Dinàmiques d’activació.
Col·lectius.
Teatre imatge.
Teatre fòrum.