Projectes

Pa’tothom du a terme nombrosos projectes amb diferents línies de treball, diferents tipus d’intervenció i de col·lectius.

TemàtiquesTipus de feinaCom
 • Teatre contra la islamofòbia. Projecte a Barcelona.
 • Teatre contra la islamofòbia. Projecte europeu 2019 a 2022 (+INFO)
 • Teatre per a una Economia Social i Solidària – ESS
 • Rumors, estereotips i prejudicis (+INFO Xarxa BCN Antirumors)
 • Racisme – Obra de teatre fòrum. També intervencions i/o tallers a instituts
 • Intercanvis d’experiències artístiques i comunitàries
 • Ley Mordaza
 • Contra la EFEC – Què pinten els bancs a les escoles?
 • La situació de l’habitatge i el lloguer a Barcelona
 • Assetjament escolar – Bullying
 • Teatre per consumidors de metadona – Anvers el futur
 • Detencions per perfil ètnic
 • Les cures i l’educació
 • Educació dels límits als infants
 • Competitivitat a l’esport
 • Teatre per la memòria històrica

 

Joventut

 • Joves – Projecte de Teatre per a joves – D’avui per demà. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona
 • Infància i joves . Projecte Accés al teatre – Escola Popular. Amb el suport de l’ICUB i Cáritas.
 • Cicles formatius d’Integració Social
 • Formació a escoles i instituts de Teatre de l’Oprimi
 • Assetjament escolar – Bullying
 • Joves amb necessitats educatives especials – Escola Viver de Sant Foix i Sants Innocents.
 • Joves amb necessitat educatives específiques.

Dona

 • Teatre per a famílies x debatre – Teatre per a AFAs
 • Tallers contra la violència masclista
 • El paper de la dóna a l’educació

 • Obras de teatro foro
 • Teatro invisible
 • Talleres de teatro (como mínimo 16 horas)
 • Formaciones (intensivos i de larga duración)
 • Luchas (contra la islamofobia, racismo, discriminación, Ley Mordaza, feminismo, en contra de los poderes financieros, narcopisos en el Raval, a favor del agua, vivienda, etc.)
 • Intercanvois (nacionales e internacionales)
 • Publicaciones
 • Exposiciones de pintura

 

 

 • Projectes
 • Formació
 • Formacions externes
 • Beques
 • Participació en jornades i festivals / Xerrades / Conferències
 • Produccions teatrals
 • Col·laboracions amb altres entitats
 • Xarxes
 • Monogràfics / Intensius / Workshops
 • Publicacions
 • Exposicions de pintura

 

Teatre contra els poders financers - Forn de teatre Pa'tothom