Antirumors contra la islamofòbia

El Forn de teatre Pa’tothom de Barcelona ha convidat a Lola López a fer-nos una aproximació als antirumors contra la islamofòbia.

Data: 11 de març.

Forma virtual.

Hora: de 10h a 13h.

Inscripcions: info@patothom.org

Idioma: Castellà

Lola López és investigadora del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA), membre-fundadora de SAFI (Stop Als Fenòmens Islamòfobs), Membre de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i coordinadora de Projectes de l’Associació sociocultural “Minhaj ul Quran”.

S’ha convertit en un referent en la lluita contra la islamofòbia i un pilar del Projecte TIP.

Ha realitzat diverses recerques com:

Perspectiva intercultural: Desmuntar l’universalisme i el dualisme que construeixen racismes.
Construcció de la diversitat en el nostre imaginari, construcció del “nosaltres” i del “altres”.
Construcció del racisme en la modernitat occidental. El racisme específic de la modernitat.
Estereotips, rumors i prejudicis sobre la diversitat cultural.
Els occidentals i la imatge d’Àfrica i dels africans i africanes.
Economia popular urbana a Àfrica Occidental, la dona africana en aquesta economia.