Curs 21-22: Teatre de l’Oprimit – Jordi Forcadas

Estudiem el teatre com a mitjà per posar en escena opressions socials i entre totes enfrontar-les. A partir del debat i l’anàlisi de grup destriar estratègies i veure la seva viabilitat tot entrant a l’espai teatral.

Prenem del teatre la possibilitat de treballar sobre l’acció-errada com a manera teòrica i pràctica per a transformar la situació presentada en escena.

Aquest curs és per a formadors i altres agents socials que treballen per un canvi social. En els darrers anys s’ha demostrat el potencial del teatre fòrum i en general del teatre de l’oprimit amb grups en àmbits escolars i no escolars, presons, salut mental, economies alternatives, sindicats i altres col·lectius en lluita .

El curs ofereix eines com són el pretext dramàtic per a intervencions en grups de víctimes, alienats o deprimits on no es pot treballar directament sobre l’opressió.

Els mòduls de la formació són trimestrals. No es pot fer menys d’un trimestre

Per dur a terme tota la formació cal haver fet el primer trimestre.

Els alumnes matriculats tenen descomptes als tallers internacionals que Pa tothom ofereix.

Programa 1er trimestre

Pautes de treballs amb grups. Dinàmiques? Com i per què?
Teatre Imatge. Activació opressions.

Marc teòric, social i polític del TO.
Procés de creació d’un teatre fòrum.
Construcció d’una escena model.

Sessió de teatre fòrum:
– Concepció i creació dels personatges d’opressor, oprimit, possibles aliats, víctimes…
– Pautes dramatúrgiques per fer un fòrum.
– Tècniques d’assaig.
– Teatre fòrum amb espect-actors.

Total hores setmanals: 3 h (+ 15 hores de pràctiques)

Dia: Dimarts de 18:30 a 21:30 h

Data de començament: 28 setembre 2021

Preu: Mensual 150 € / Trimestral 375 €

 

Notes

– L’alumnat de Teatre d’intervenció social podrà fer pràctiques i seguiment d’un dels projectes socials de l’entitat.

– A més d’un bon rendiment i una bona valoració del professor, per a expedir un certificat caldrà una assistència d’un mínim del 80% i haver fet 15h de pràctiques en el centre.