Exposició fotografia de Toni Privat

La inauguració del 19 de març ha estat ajornada

La bellesa. L’anhel de llibertat

Segons la mitologia grega, a la pregunta de la valoració de la bellesa, l’oracle de
Delfos respon: “allò més just és allò més bell”.
El que és bell (kalon) és la virtut de les qualitats de l’ànima, que són percebudes per la
ment i els sentits. El que és visible i invisible, el que ensenya i el que amaga, “la seducció
d’amagar i la imaginació de descobrir”.
En aquesta sèrie, la fotografia està inspirada en la naturalesa, en el plaer i l’anhel de
llibertat, en un tall en el temps… en el vol d’un ocell.
En el buit de què és humil.
En allò que és sagrat.

 +INFO

 

The beauty. The breath of freedom.
According to the Greek mythology, at the question about the value of the beauty, the
Delphos oracle answered: “The fairest is the beautiest”.
The beauty (kalon) is the virtue of the soul qualities, that are perceived by the mind and
senses. The visible and invisible, the showing and the hiding, “the seduction by hiding
and the imagination of discovering”.
In these series, the photographies are inspired by nature, by the sufferane of a time cut,
by the pleasure and the breath of freedom… by the flight of a bird.
By the emptyness of humility.
By sacredness.

 

La belleza. El anhelo de libertad.
Según la mitología griega, a la pregunta de la valoración de la belleza, el oráculo de
Delfos responde: “Lo más justo es lo más bello”.
Lo bello (kalón) es la virtud de las formas de las cualidades del alma, que son percibidas
por la mente y los sentidos. Lo visible e invisible, lo que enseña y lo que oculta “la
seducción de esconder y la imaginación de descubrir”.
En esta serie, la fotografía esta inspirada en la naturaleza, en el crecimiento de una
planta, en el vuelo de un pájaro…
En el vacío de lo humilde.
En lo sagrado.

 

Organitza:

Mirades espai - organitzador de exposicions