Julián Boal – Workshop: “La pregunta al Teatre Fòrum”

Aquest taller de teatre dinàmic i pràctic dóna la benvinguda a tots, des de principiants fins a facilitadors veterans. El taller pregunta: Com es formula una pregunta en el Teatre Fòrum? En altres paraules, els participants provaran maneres d’abordar la dramatúrgia del Teatre Fòrum.

Les obres de teatre del fòrum són preguntes dirigides al públic. Nosaltres, els facilitadors o comodins, no tenim dret a respondre aquestes preguntes, però tenim la responsabilitat d’ajudar a emmarcar-les. No totes les preguntes són igualment útils, ètiques o responsables en Teatre Fòrum. Per exemple, preguntar què pot fer una dona específica en el mateix moment en què està sota l’amenaça de ser colpejada pel seu marit reforça la perillosa idea que ella és personalment responsable d’aquesta violència, o de detenir-la ella mateixa. Perquè una obra de teatre faci aquesta pregunta, la càrrega recau sobre l’individu sense examinar sistemes més amplis i, sovint, sense parar esment a la complexitat d’una situació: “Hauria de deixar al seu marit”. “Ella hauria de refredar-ho”. “Ella hauria de defensar-se”. Una dona té dret a prendre qualsevol decisió per a detenir la violència, però que una obra de teatre emfatitzi la possibilitat de triar sense qüestionar les opcions concretes que tenim (o no tenim) en una situació és caure sota la ideologia de Nike: ” Només fes-ho!” Els participants obtindran experiència pràctica amb una varietat de tècniques del Teatre de l’Oprimit i una reflexió critica sobre aquestes mateixes tècniques.

Dates: 17 a 19 de setembre de 2021
Horaris: Divendres de 18,30h a 21,30h. Dissabte i diumenge de 10 a 13,30h i de 15h a 18h.
Total hores: 16 hores

Preu: 230€
Si pagues abans del 27 d’agost: 210€
Si pagues abans del 20 d’agost: 180€
Preu estudiants de Pa’tothom: 150€

No es permeten reserves de places.