Participació a: “Final meeting of the European project New Neighbours in Barcelona”

Forn de teatre Pa’tothom participa en la reunió final del projecte europeu “nous veïns”.

Data: 15 de febrer de 2021

De 10h a 14h

Reescriure concepcions de migració i refugi. Impacte als barris.
Reptes i possibilitats dels mitjans de comunicació i de les organitzacions de la societat civil en favor de la interculturalitat i la inclusivitat social dels immigrants i els refugiats.
Estat de l’art i com implementar narracions respectuoses i incloents sobre la migració.

Amb la idea del projecte TIP europeu, no per a crear noves iniciatives, sinó per a reforçar una àmplia gamma d’iniciatives existents a Barcelona, el Pa’totom participarà en la taula rodona, perquè considera que és una iniciativa fonamental en aquests temps en els quals ha d’afegir-se als objectius d’aquest projecte. És a dir: “per a destacar les contribucions socials i econòmiques positives realitzades pels immigrants i refugiats en totes les comunitats d’Europa. En promoure la participació directa en la producció de mitjans de comunicació i la dinàmica intercultural, s’espera fomentar la tolerància i l’acceptació dels immigrants i refugiats en els estats membres de la UE.”Aquesta taula rodona va tenir la presència de l’antropòloga Lola López.

Plaça de Barcelona