Teatre fòrum: Mustafà és al replà – Vil·la Urània

En una comunitat de veïns ens trobem amb un problema que afecta a tots. Malgrat que hi ha una convivència normal, davant certs interessos sorgeixen conflictes on aniran aflorant actituds carregades de prejudicis i estereotips respecte a l’altre. Això crea una barrera comunicativa i una distància que fa impossible trobar una solució conjunta.

Dirigida per: Jordi Forcadas

Interpretada per: Judit Saula, Luz Marina Gil, Alí Hamidou, Lluís Cases i Eduard Benito

 

Dia: dimarts 22 de gener 2019 a les 11h

Lloc:  Vil·la Urània – Via Augusta 102-

Organitza:  Escola Augusta

Amb el suport de: Xarxa Barcelona Antirumors