Vídeos curts a Barcelona

Forn de teatre Pa’tothom s’ha posat en marxa amb la filmació de l’els vídeos per al Projecte Europeu contra la islamofòbia.
L’equip es va reunir la setmana del 22 al 26 de febrer per a fer la planeació del contingut dels vídeos que han de servir per a denunciar la islamofòbia.

La filmació, muntatge i realització del vídeo està a càrrec de: Virginie Manuel