INTERFÍCIES

Programa transversal de cultura educació ciutadania

Programa d’innovació docent a partir de treballar aprenentatge-servei amb estudiants de grau de Psicologia Comunitària i del màster d’Intervenció Psicosocial, ambdós de la Universitat de Barcelona; tot això en relació als barris i xarxes actives de Barcelona de Raval i Roquetes. Davant la necessitat d’afrontar la salut comunitària com una part integral de la vida als barris i del dret de construir territoris més saludables, es proposa un programa d’investigació-acció i aprenentatge servei que incorpori col·lectius i grups de creadores / es que intervinguin en els àmbits de cultura i salut comunitària a partir d’estratègies i eines artístiques.

Aquest programa generarà una plataforma on experimentar altres models de participació ciutadana, d’investigació artística i participativa, i una comunitat pràctica d’aprenentatges que explori diverses formes de treballar la salut, les memòries, i la cultura comunitària dels dos barris, partint de les xarxes actives de cada context. Aixis mitjançant un equip interdisciplinari (docents, estudiants, investigadors, mediadors, i creadors), es crearà una plataforma d’aprenentatge- servei en cultura i salut comunitària que experimenti altres pedagogies i models de treball en barris des d’una mirada transversal . Aquesta plataforma relaciona entitats socials, equipaments, el centre d’art i la comunitat universitària a partir de tallers, projectes comunitaris, esdeveniments, intervencions, jornades i espais de socialització tant en els territoris com el Centre d’Art. Pretén ser una experiència que pugui ser estudiada i replicada en altres assignatures o contextos.

El Forn de teatre Pa’tothom ha començat a col·laborar en aquest projecte.
Aquest programa compta amb el suport de la  Fundación Daniel i Nina Carasso.